Podnoszenie ciężarów

Podnoszenie ciężarów to sport przeznaczony dla prawdziwych atletów, którzy posiadają ogromną siłę, która przekłada się na ciężary, które są nie osiągalne dla zwykłego śmiertelnika. Podnoszenie ciężarów jest sportem, który wymaga odpowiedniego przygotowania siłowego. Oprócz trzeba być także odpornym psychicznie, ponieważ jest to dyscyplina, w której zawodnik znajduje się pod dużą presją. Konkurencja ta, która od dawna znajduje się w grupie sportów olimpijskich uprawiana jest zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Podzielona jest oczywiście na kategorie wagowe, dzięki czemu stawka jest bardziej wyrównana. Same zawody składają się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest rwanie, drugim zaś podrzut. Zawodnik, którego łączny ciężar zsumowany z tych dwóch części będzie największy zwycięża w zawodach. Jeżeli dwaj zawodnicy osiągną ten sam wyniki o kolejności w klasyfikacji decyduje waga ciała. Lżejszy zawodnik zawsze będzie sklasyfikowany wyżej. Zarówno w podrzucie, jak i w rwaniu każdy zawodnik ma do dyspozycji trzy próby.

Dodaj komentarz